Wielkimi krokami zbliżamy się do wielkich imprez! To czas na magiczne andrzejki!

Odkryj noc pełną zabawy w doborowym towarzystwie przy sprawdzonych prowadzących oraz z wyśmienitymi daniami.

Gdzie? Oczywiście w Białym Domu!

Wraz ze znajomymi spędź wyjątkowy czas 25 lub 26 listopada.

 

Zapraszamy do zakupu biletów w recepcji lokalu:

ul. Karola Darwina 50

44-177 Paniówki

☎️ (32) 323 85 52

☎️ (32) 757 14 10

 

REGULAMIN WYDARZENIA

1. W przypadku wprowadzenia regulacji dotyczących COVID-19, w szczególności obostrzeń uniemożliwiających zorganizowanie wydarzenia lub udział w wydarzeniu przez Kupującego, kwota uiszczona tytułem ceny za zakup biletu nie podlega zwrotowi.
2. Kwota odpowiadająca uiszczonej cenie zostanie przeznaczona na voucher możliwy do wykorzystania na usługi gastronomiczne, hotelowe lub w strefie wellness w Restauracji i Hotelu Biały dom w Paniówkach w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. W przypadku odwołania planowanych wydarzeń, możliwe jest wykorzystanie zakupionego biletu na tożsamą imprezę w 2023 roku.
4. Voucher o którym mowa w ust. 2 jest na okaziciela. Jego wykorzystanie możliwe jest do dnia 31 grudnia 2023 r. Brak skorzystania z usług Restauracji Biały Dom nie uprawnia do zwrotu gotówki.
5. Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia sprawnej obsługi, oraz zapewnienia czystości w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.
6. Obsługa Restauracji oraz właściciel nie odpowiadają za przerwy w dostawie prądu spowodowane przez firmę TAURON POLSKA oraz nie ponoszą kosztów z tym związanych, niemniej Wykonawca zapewnia, iż Restauracja dysponuje niezależnym agregatem prądotwórczym.
7. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń powstałych w trakcie trwania przyjęcia.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zabawie, kwota uiszczona tytułem ceny za zakup biletu nie podlega zwrotowi.