Drogie Panie! Jedyna taka sezonowa impreza! Babski Comber w Białym Domu!  U nas jak zawsze czekają na Was świetna muzyka, wyśmienite dania, najlepszy DJ i oczywiście.....pikantne i słodkie niespodzianki.

Rezerwacji można dokonać poprzez zakup biletu w cenie 200 zł od osoby w recepcji:
☎️(32)235  95 66

Zachęcamy do rezerwacji:

RESTAURACJA HOTEL BIAŁY DOM

ul. Łukowa 10
44-207 Rybnik-Ochojec
tel. (32) 235 95 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin:

1. W przypadku wprowadzenia regulacji dotyczących COVID-19, w szczególności obostrzeń uniemożliwiających zorganizowanie wydarzenia lub udział w wydarzeniu przez Kupującego, kwota uiszczona tytułem ceny za zakup biletu nie podlega zwrotowi.
2. Kwota odpowiadająca uiszczonej cenie zostanie przeznaczona na voucher możliwy do wykorzystania na usługi gastronomiczne lub hotelowe w Restauracji i Hotelu Biały dom w Rybniku w terminie do dnia 28 października 2024 r.
3. W przypadku odwołania planowanych wydarzeń, możliwe jest wykorzystanie zakupionego biletu na tożsamą imprezę w kolejnym roku.
4. Voucher o którym mowa w ust. 2 jest na okaziciela. Jego wykorzystanie możliwe jest do dnia 28 października 2024 r. Brak skorzystania z usług Restauracji Biały Dom nie uprawnia do zwrotu gotówki.
5. Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia sprawnej obsługi, oraz zapewnienia czystości w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.
6. Obsługa Restauracji oraz właściciel nie odpowiadają za przerwy w dostawie prądu spowodowane przez firmę TAURON POLSKA oraz nie ponoszą kosztów z tym związanych, niemniej Wykonawca zapewnia, iż Restauracja dysponuje niezależnym agregatem prądotwórczym.
7. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń powstałych w trakcie trwania przyjęcia.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zabawie, kwota uiszczona tytułem ceny za zakup biletu nie podlega zwrotowi.
9. Wejściówki wygrane w konkursie organizowanym przez Biały Dom nie podlegają wymianie na voucher oraz nie dają możliwości do skorzystania z tożsamych wydarzeń odbywających się w kolejnym roku. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu.
10. Zakup biletu wiąże się ze zgodą na publikację wizerunku w mediach.