POSTĘPOWANIE OFERTOWE. Dnia 21.03.2022 w ramach projektu rozpoczęliśmy wybór oferentów na zakup oczyszczalni i sprzętu kuchennego. Szczegóły dotyczące postępowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl postępowanie 2022-36123-99827 oraz 2022-36123-99849